ایزو مدیریت کیفیت

  • استاندارد : IMS
  • درج لوگوی گواهی شونده در گواهینامه : دارد
  • نحوه استقرار : ممیزی غیرحضوری

توضیحات گواهینامه مدیریت یکپارچه (IMS) :

با توسعه روز افزون و گرایش رو به رشد سازمان ها به استقرار سیستم های مدیریت متناسب با اهداف سازمانی و بنا به خواست مشتریان و طرف های ذینفع خود ، منطق استقرار همزمان چند سیستم مدیریتی به صورت فراگیر مورد اسقبال قرار گرفت. در پاسخگویی به این خواست مشتریان ، الگویی را برای ممیزی همزمان بر اساس استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001، سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 و بررسی و یکپارچگی این سیستم ها در حین ممیزی ایجاد و ارائه نموده اند.
گواهی نامه سیستم مدیریت یکپارچه(integratedmanagement system) نتیجه موفقیت مشتریان در اثبات انطباق سیستم های مدیریت خود با الزامات استانداردهای مرجع بر اساس مقررات موسسات اعتبار دهنده بین المللی است.

هدف ازپیاده سازی IMS:
انطباق سیستم های مدیریت با الزامات استانداردهای مرجع بر اساس مقررات موسسات اعتبار دهنده بین المللی.
دامنه کاربرد IMS:
برای تمامی سازمانها که در آنها نیاز به استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001، سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 حس میشود.

ایزو مناسب است برای:
1) صنایع غذایی
2) شرکت های تولیدی
3) صنایع خودرو
4) شرکت های پیمانکاری
5) هتل ها

مراحل دریافت گواهینامه مدیریت یکپارچه (IMS) :

نتایج و فواید استفاده از گواهینامه مدیریت یکپارچه (IMS) :

1)کاهش زمان استقرار و تسریع در آمادگی سیستم برای ممیزی و صدور گواهی نامه

2)کاهش هزینه های استقرار،ممیزی ونگهداری سیستم

3)ایجاد یکنواختی درفعالیت زیرسیستم های موردنیاز

4)تمرکزسازمان اداره کننده ومسئولیت مستقیم اداره و بهبودسیستم ها

5)نمایش استقرار حرفه ای تر سیستم مدیریت

6)کاهش تعداداجرای ممیزی ها در طول سال

مشاهده نمونه گواهینامه مدیریت یکپارچه (IMS) :

گواهینامه مدیریت یکپارچه (IMS) 850000 تومان افزودن به سبد
آیا به ایزو بین المللی نیاز دارید؟افزودن به سبد
دنبال کننده کاوش در اینستاگرام باشید