ایزو مدیریت کیفیت

 • استاندارد : ISO 27001:2013
 • درج لوگوی گواهی شونده در گواهینامه : دارد
 • نحوه استقرار : ممیزی غیرحضوری

توضیحات ایزو مدیریت امنیت اطلاعات :

ایزو مدیریت امنیت اطلاعات | این استاندارد از برجسته ترین استاندارد ها و راهنما های فنی در زمینه مدیریت امنیت اطلاعات و ارتباطات محسوب می گردند. این استاندارد در اکتبر سال 2005 به وسیله سازمان بین المللی استاندارد سازی و کمیسیون الکتروتکنیک بین المللی تدوین شده است. ایزو 27001 استاندارد بسیار معروفی در دنیا است و ویژگی های سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) را تعریف می کند. ISMS سیستمی است که به سازمان اجازه می دهد تا ایمنی خود را با به حداقل رساندن ریسک، و اطمینان از مکمل بودن عملکرد و نیاز مشتریان و الزامات قانونی کنترل کند.

هدف از پیاده سازی ایزو 27001

 • تدوین استانداردهای پایه ای جهت کنترل های امنیتی مورد نیاز برای حفاظت از سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی

دامنه کاربرد ایزو 27001

تمام سازمان هایی که اهمیت اطلاعات و محرمانه نگه داشتن آنها را مهم می دانند واطلاعات حساس و محرمانه آنها میبایست به هر طریقی محافظت شود.

ایزو 27001 پوشش دهنده دوازده بخش است:

 • سیاست امنیتی
 • سازماندهی امنیت اطلاعات
 • مدیریت دارایی
 • امنیت مانبع انسانی
 • امنیت محیطی و فیزیکی
 • ارتباطات و عملکردها
 • مدیریت
 • کنترل دسترسی
 • به خدمتگیری، توسعه و نگهداری سیستم های اطلاعاتی
 • مدیریت حوادث مربوط به امنیت اطلاعات
 • مدیریت دوام تجارت
 • مطابقت

ایزو مناسب است برای:

 1. صنایع غذایی
 2. شرکت های تولیدی
 3. آژانس های مسافرتی
 4. صنایع خودرو
 5. انتشارات
 6. مراکز آموزشی
 7. شرکت های پیمانکاری
 8. هتل ها
 9. سازمان های ارائه دهنده خدمات IT

مزایای پیاده سازی ایزو مدیریت امنیت اطلاعات 27001

 • تعییین مراحل ایمن سازی و نحوه شکل گیری چرخه امنیت
 • تکنیک های مورد استفاده در هر مرحله ایمن سازی و جزئیات آن
 • مشخص کردن تهدیدات و کاهش چشمگیر اثرات آنها در ارزیابی مناسب خطر
 • خط مشی امنیتی و طرح ها و برنامه های تدوین شده و مورد نیاز سازمان در این زمینه
 • اطمینان دادن به مشتریان ، تامین کنندگان و سهامداران که شما در حفاظت اطلاعات جدی هستید
 • شناسایی، ارزیابی و تدوین راه کارهای برخورد با مخاطرات در سازمان
 • گواهی ISMS به شما اجازه می دهد تا به مشتریان ، تامین کنندگان و سازمان های دولتی نشان بدهید که شما مجاب به حفظ اطلاعات هستید.
 • نیاز و نحوه ایجاد تشکیلات سیاست گذاری ، اجراوی و فنی در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا)
 • کمک به مدیریت در تبعیت از قانون و مقررات و الزامات قراردادی
 • بدست آوردن مزیت رقابتی و ارتقای تصویر سازمانی تان
 • ایجاد اعتماد بین سهامداران و مشتریان در مورد حفاظت داده‌ها

مراحل دریافت ایزو مدیریت امنیت اطلاعات :

نتایج و فواید استفاده از ایزو مدیریت امنیت اطلاعات :

1) تعییین مراحل ایمن سازی و نحوه شکل گیری چرخه امنیت
2) تکنیک های مورد استفاده در هر مرحله ایمن سازی و جزئیات آن
3) مشخص کردن تهدیدات و کاهش چشمگیر اثرات آنها در ارزیابی مناسب خطر
4) خط مشی امنیتی و طرح ها و برنامه های تدوین شده و مورد نیاز سازمان در این زمینه
5) اطمینان دادن به مشتریان ، تامین کنندگان و سهامداران که شما در حفاظت اطلاعات جدی هستید
6) شناسایی، ارزیابی و تدوین راه کارهای برخورد با مخاطرات (RISKS) در سازمان
7) گواهی ISMS به شما اجازه می دهد تا به مشتریان ، تامین کنندگان و سازمان های دولتی نشان بدهید که شما مجاب به حفظ اطلاعات هستید.
8) نیاز و نحوه ایجاد تشکیلات سیاست گذاری ، اجرای و فنی در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا)
9) کمک به مدیریت در تبعیت از قانون و مقررات و الزامات قراردادی
10) بدست آوردن مزیت رقابتی و ارتقای تصویر سازمانی تان
11) ایجاد اعتماد بین سهامداران و مشتریان در مورد حفاظت داده‌ها

مشاهده نمونه ایزو مدیریت امنیت اطلاعات :

ایزو مدیریت امنیت اطلاعات 800000 تومان افزودن به سبد
آیا به ایزو بین المللی نیاز دارید؟افزودن به سبد
دنبال کننده کاوش در اینستاگرام باشید