همه دوره ها

لوح سپاس کارآفرین نمونه 280000 ثبت نام
لوح سپاس صنعت حمل و نقل 250000 ثبت نام
لوح سپاس صنعت و معدن 300000 ثبت نام
لوح سپاس غرفه نمایشگاهی برتر 250000 ثبت نام
لوح سپاس قلم زرین نویسندگی 300000 ثبت نام
لوح سپاس کارآفرینان 280000 ثبت نام
لوح سپاس صنعت مد و پوشاک 270000 ثبت نام
لوح سپاس مدیریت دولتی نوین 300000 ثبت نام
لوح سپاس مواد غذایی سالم 270000 ثبت نام
لوح سپاس وب برتر 250000 ثبت نام
لوح سپاس تجهیزات پزشکی 250000 ثبت نام
لوح سپاس صنعتگر نمونه 280000 ثبت نام
لوح سپاس مسئولیت پذیری اجتماعی 250000 ثبت نام
لوح سپاس صنعت کشاورزی 250000 ثبت نام
لوح سپاس آموزش برتر 250000 ثبت نام
لوح سپاس استاد نمونه 250000 ثبت نام
لوح سپاس راه سازی برتر 250000 ثبت نام
لوح سپاس رهبر برتر 300000 ثبت نام
لوح سپاس صنعت تبلیغات 270000 ثبت نام
لوح سپاس صنعت چاپ و نشر 250000 ثبت نام
لوح سپاس صنعت چوب 250000 ثبت نام
لوح سپاس روانشناس نمونه 300000 ثبت نام
لوح سپاس مدیریت صداقت 250000 ثبت نام
لوح سپاس مدیریت دانش 250000 ثبت نام
لوح سپاس صنعت نساجی 250000 ثبت نام
لوح سپاس مدیریت پروژه 300000 ثبت نام
لوح سپاس گردشگری 250000 ثبت نام
لوح سپاس مدیریت سلامت 250000 ثبت نام
لوح سپاس مدیریت استراتژیک 280000 ثبت نام
لوح سپاس مدیریت شایستگی 280000 ثبت نام
لوح سپاس رستوران داری 300000 ثبت نام
لوح سپاس تفکر در ارتباطات 250000 ثبت نام
لوح سپاس بین المللی محیط زیست 250000 ثبت نام
لوح سپاس جهانی انرژی 250000 ثبت نام
لوح سپاس مدیر کنترل کیفیت نمونه 250000 ثبت نام
لوح سپاس معمار نمونه 250000 ثبت نام
لوح سپاس پزشک نمونه 300000 ثبت نام
لوح سپاس پرستار نمونه 250000 ثبت نام
لوح سپاس مخترع نمونه 250000 ثبت نام
لوح سپاس تاجر نمونه 250000 ثبت نام
لوح تقدیر صنعت چوب 350000 ثبت نام
لوح تقدیر صنعت حمل و نقل 350000 ثبت نام
لوح تقدیر قلم زرین نویسندگی 400000 ثبت نام
لوح تقدیر صنعت و معدن 350000 ثبت نام
لوح تقدیر کارآفرینان 380000 ثبت نام
لوح تقدیر صنعت مد و پوشاک 380000 ثبت نام
لوح تقدیر مدیریت دولتی نوین 400000 ثبت نام
لوح تقدیر مواد غذایی سالم 380000 ثبت نام
لوح تقدیر وب برتر 350000 ثبت نام
لوح تقدیر تجهیزات پزشکی 350000 ثبت نام
لوح تقدیر تفکر در ارتباطات 350000 ثبت نام
لوح تقدیر بین المللی محیط زیست سالم 350000 ثبت نام
لوح تقدیر مسئولیت پذیری اجتماعی 350000 ثبت نام
لوح تقدیر صنعت کشاورزی 350000 ثبت نام
لوح تقدیر آموزش برتر 350000 ثبت نام
لوح تقدیر استاد نمونه 350000 ثبت نام
لوح تقدیر راه سازی نمونه 350000 ثبت نام
لوح تقدیر رهبر برتر 350000 ثبت نام
لوح تقدیر صنعت تبلیغات 380000 ثبت نام
لوح تقدیر صنعت چاپ و نشر 350000 ثبت نام
لوح تقدیر غرفه نمایشگاهی برتر 350000 ثبت نام
لوح تقدیر مدیریت صداقت 350000 ثبت نام
لوح تقدیر مدیریت دانش 350000 ثبت نام
لوح تقدیر صنعت نساجی 350000 ثبت نام
لوح تقدیر مدیریت پروژه 400000 ثبت نام
لوح تقدیر گردشگری 350000 ثبت نام
لوح تقدیر جهانی انرژی 350000 ثبت نام
لوح تقدیر روانشناسی 380000 ثبت نام
لوح تقدیر مدیریت استراتژیک 380000 ثبت نام
لوح تقدیر مدیریت سلامت 350000 ثبت نام
لوح تقدیر مدیریت شایستگی 380000 ثبت نام
لوح تقدیر رستوران داری 350000 ثبت نام
لوح تقدیر مدیر کنترل کیفیت نمونه 350000 ثبت نام
لوح تقدیر کارمند نمونه 380000 ثبت نام
لوح تقدیر معمار نمونه 350000 ثبت نام
لوح تقدیر کارمند نمونه 380000 ثبت نام
لوح تقدیر پزشک نمونه 380000 ثبت نام
لوح تقدیر پرستار نمونه 350000 ثبت نام
لوح تقدیر مخترع نمونه 350000 ثبت نام
لوح تقدیر تاجر نمونه 350000 ثبت نام
ایزو مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 750000 ثبت نام
ایزو مدیریت کیفیت صنعت خودروسازی ISO TS 16949:2009 750000 ثبت نام
ایزو مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015 750000 ثبت نام
ایزو مدیریت کیفیت در صنایع نفت،پتروشیمی و گاز طبیعی ISO /TS 29001:2009 780000 ثبت نام
گواهینامه HSE-MS HSE-MS 880000 ثبت نام
ایزو تجزیه تحلیل خطر ، کنترل و نقاط بحرانی HACCP 800000 ثبت نام
گواهینامه مدیریت یکپارچه (IMS) IMS 850000 ثبت نام
ایزو مدیریت تجهیزات پزشکی ISO 13485:2016 800000 ثبت نام
ایزو سنجش شکایت مشتری ISO 10002:2014 800000 ثبت نام
ایزو مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001:2013 800000 ثبت نام
ایزو بهای نام تجاری ISO 10668 :2010 800000 ثبت نام
ایزو سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000 : 2005 800000 ثبت نام
ایزو سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (2015) OHSAS 18001:2007 850000 ثبت نام
استاندارد تخصصی مدیریت ریسک سازمانی ISO 31000: 2009 800000 ثبت نام
ایزو ارزیابی و ارتقا منابع انسانی ISO 34000:2001 850000 ثبت نام
ایزو مدیریت ایمنی حمل و نقل جاده ای ISO 39001: 2012 800000 ثبت نام
ایزو الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی ISO 3834:2005 800000 ثبت نام
ایزو مدیریت کیفیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون ISO 17025: 2005 800000 ثبت نام
ایزو الزامات روابط مشترک کسب و کار ISO BS 11000:2005 800000 ثبت نام
ایزو مدیریت کیفیت و احراز صلاحیت در آزمایشگاه های پزشکی : ISO 15189: 2012 800000 ثبت نام
ایزو مدیریت برنامه های ممیزی ISO 19011:2011 800000 ثبت نام
ایزو ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001: 2016 800000 ثبت نام
ایزو مدیریت بازیافت کشتی ISO 30000:2009 800000 ثبت نام
ایزو مدیریت انرژی ISO 50001: 2011 800000 ثبت نام
ایزو سنجش رضایتمندی مشتری ISO 10004: 2012 820000 ثبت نام
ایزو مدیریت خدمات IT ISO 20000:2012 800000 ثبت نام
ایزو مدیریت کیفیت پروژه ها ISO 10006: 2003 800000 ثبت نام
ایزو مدیریت یکپارچه دارایی‌ها ISO 55000:2014 800000 ثبت نام
ایزو مدیریت مسئولیت پذیری اجتماعی ISO 26000: 2010 800000 ثبت نام
ایزو معیارهای عمومی سازمان های بازرسی کننده ISO 17020: 2012 800000 ثبت نام
ایزو مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ISO IWA 1:2005 800000 ثبت نام
ایزو الزامات زیست محیطی در نمای درونی ساختمان ISO 16817: 2012 800000 ثبت نام
ایزو مدیریت کیفیت هوا فضا AS/EN 9100 :1999 800000 ثبت نام
ایزو مدیریت تحقیق بازاری ISO 20252: 2012 800000 ثبت نام
ایزو مدیریت اطمینان و تضمین تولید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ISO 20815 :2008 800000 ثبت نام
ایزو مدیریت بهداشت محیطی و تجهیزات فرآوری غذایی و دارویی ISO GMP: 1999 850000 ثبت نام
ایزو ایمنی و سلامت مواد غذایی ISO SFBB :2015 880000 ثبت نام
ایزو مدیریت موثر فرآیند آموزش ISO 10015: 1999 800000 ثبت نام
ایزو مدیریت ریسک در تجهیزات پزشکی ISO 14971 :2012 800000 ثبت نام
ایزو نماد گرافیکی علائم ایمنی ISO 7010: 2003 800000 ثبت نام
ایزو مدیریت کیفیت محصولات آرایشی- بهداشتی ISO 22716: 2013 800000 ثبت نام
ایزو مدیریت ارزیابی انطباق بی طرفی ISO 17001 :2005 800000 ثبت نام
ایزو امنیت شبکه ISO 17799: 2005 800000 ثبت نام
ایزو مدیریت کیفیت آموزشی ISO IWA2: 2007 850000 ثبت نام
ایزو تداوم کسب و کار ISO BS25999 :2012 800000 ثبت نام
ایزو مدیریت راندمان انرژی GLOBAL GAP : 2016 880000 ثبت نام
ایزو ویژه برای ارگان‌های دولتی ISO 9001+ IMS+ ISO 19011+ ISO 26000 1900000 ثبت نام
ایزو ویژه برای سازمان های صنعتی ISO TS/16949+ ISO 14001+ ISO TS/ 29001+ HSE-MS+ QS9000 3000000 ثبت نام
ایزو ویژه برای شرکت‌های پیمانکاری ISO 9001+ HSE-MS+ ISO 31000+ ISO 10004 2200000 ثبت نام
ایزو ویژه برای مراکز آموزشی ISO 10015+ ISO IWA1+IWA2 1800000 ثبت نام
ایزو ویژه برای شرکت‌های تولیدی ISO 14001+ HSE-MS+ ISO 10668 1650000 ثبت نام
ایزو ویژه برای شرکت‌های خدماتی ISO 10668+ ISO BS 1100+ ISO 100006+ ISO 22301 2100000 ثبت نام
ایزو ویژه برای بیمارستان‌ها ISO 14001+ ISO 15189+ ISO 13485+ ISO 45001 2000000 ثبت نام
ایزو ویژه برای آژانس‌های مسافرتی ISO 10002+ ISO 27001+ ISO 10013 1600000 ثبت نام
ایزو ویژه برای انتشارات‌ها ISO 9001+ ISO 10015+ISO 100004 1550000 ثبت نام
ایزو ویژه برای هتل‌ها IMS+ ISO 10002+ ISO GMP 1600000 ثبت نام
ایزو ویژه برای رستوران‌ها ISO 10002+ ISO 22000+ ISO GMP+ ISO SFBB 2100000 ثبت نام
ایزو ویژه برای سازمان‌های پزشکی ISO 13485+ ISO 15189+ ISO 14971 1600000 ثبت نام
ایزو ویژه برای شرکت‌های مواد غذایی IMS+ ISO 22000+ ISO 100004 1550000 ثبت نام
ایزو ویژه برای شرکت‌های عمران و معماری ISO 100006+ ISO 16817+ HSE-MS 1600000 ثبت نام
ایزو ویژه برای صنایع خودرو سازی HSE-MS+ ISO/TS 16949+ ISO 34000 1600000 ثبت نام
ایزو ویژه برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ISO/TS 29001+ OHSAS 18001+ ISO 20815 1500000 ثبت نام
ایزو ویژه برای تجهیزات هوا فضا AS/EN 91000+ ISO 31000 1200000 ثبت نام
ایزو ویژه برای صنایع معدنی OHSAS 18001+ISO 14001 880000 ثبت نام
ایزو ویژه برای شرکت های فعال در حوزه IT و شبکه ISO 20000+ ISO 17799 1250000 ثبت نام
ایزو ویژه سازمان های بازرسی فنی ISO 17020 +ISO 31000 1200000 ثبت نام
ایزو ویژه برای شرکت های تبلیغاتی ISO 10004+ISO 20252 853000 ثبت نام
گواهینامه CE اروپا CE اروپا 6500000 ثبت نام
تندیس تجهیزات پزشکی 750000 ثبت نام
تندیس وب برتر 750000 ثبت نام
تندیس مواد غذایی سالم 770000 ثبت نام
تندیس مدیریت دولتی نوین 790000 ثبت نام
تندیس صنعت مد و پوشاک 750000 ثبت نام
تندیس کارآفرینان 780000 ثبت نام
تندیس قلم زرین نویسندگی 790000 ثبت نام
تندیس غرفه نمایشگاهی برتر 750000 ثبت نام
تندیس صنعت و معدن 780000 ثبت نام
تندیس صنعت حمل و نقل 750000 ثبت نام
تندیس صنعت چوب 750000 ثبت نام
تندیس صنعت چاپ و نشر 750000 ثبت نام
تندیس صنعت تبلیغات 780000 ثبت نام
تندیس رهبر برتر 750000 ثبت نام
تندیس راه سازی نمونه 750000 ثبت نام
تندیس آموزش برتر 750000 ثبت نام
تندیس استاد نمونه 750000 ثبت نام
تندیس مسئولیت پذیری اجتماعی 750000 ثبت نام
تندیس بین المللی محیط زیست سالم 750000 ثبت نام
تندیس مدیریت استراتژیک 750000 ثبت نام
تندیس صنعت کشاورزی 750000 ثبت نام
تندیس مدیریت شایستگی 780000 ثبت نام
تندیس رستوران داری 790000 ثبت نام
تندیس تفکر در ارتباطات 750000 ثبت نام
تندیس مدیریت صداقت 750000 ثبت نام
تندیس مدیریت دانش 750000 ثبت نام
تندیس صنعت نساجی 750000 ثبت نام
تندیس مدیریت پروژه 780000 ثبت نام
تندیس گردشگری 750000 ثبت نام
تندیس جهانی انرژی 750000 ثبت نام
تندیس روانشناس نمونه 780000 ثبت نام
تندیس مدیریت سلامت 750000 ثبت نام
تندیس مدیر کنترل کیفیت نمونه 750000 ثبت نام
تندیس کارمند نمونه 780000 ثبت نام
تندیس معمار نمونه 750000 ثبت نام
تندیس پزشک نمونه 780000 ثبت نام
تندیس پرستار نمونه 750000 ثبت نام
تندیس مخترع نمونه 750000 ثبت نام
تندیس تاجر نمونه 750000 ثبت نام
کاوش را در تلگرام دنبال کنید