همه دوره ها

  • نشان حلال
  • لوح سپاس
  • لوح تقدیر
  • ایزو بر اساس گواهینامه
  • ایزو بر اساس زمینه فعالیت
  • CE اروپا
  • تندیس
نام ایزو استاندراد قیمت (تومان)
نشان حلال حلال 1350000 ثبت نام
نام ایزو استاندراد قیمت (تومان)
لوح سپاس کارآفرین نمونه 230000 ثبت نام
لوح سپاس صنعت حمل و نقل 200000 ثبت نام
لوح سپاس صنعت و معدن 250000 ثبت نام
لوح سپاس غرفه نمایشگاهی برتر 200000 ثبت نام
لوح سپاس قلم زرین نویسندگی 250000 ثبت نام
لوح سپاس کارآفرینان 230000 ثبت نام
لوح سپاس صنعت مد و پوشاک 220000 ثبت نام
لوح سپاس مدیریت دولتی نوین 250000 ثبت نام
لوح سپاس مواد غذایی سالم 220000 ثبت نام
لوح سپاس وب برتر 200000 ثبت نام
لوح سپاس تجهیزات پزشکی 200000 ثبت نام
لوح سپاس صنعتگر نمونه 230000 ثبت نام
لوح سپاس مسئولیت پذیری اجتماعی 200000 ثبت نام
لوح سپاس صنعت کشاورزی 200000 ثبت نام
لوح سپاس آموزش برتر 200000 ثبت نام
لوح سپاس استاد نمونه 200000 ثبت نام
لوح سپاس راه سازی برتر 200000 ثبت نام
لوح سپاس رهبر برتر 200000 ثبت نام
لوح سپاس صنعت تبلیغات 220000 ثبت نام
لوح سپاس صنعت چاپ و نشر 200000 ثبت نام
لوح سپاس صنعت چوب 200000 ثبت نام
لوح سپاس روانشناس نمونه 250000 ثبت نام
لوح سپاس مدیریت صداقت 200000 ثبت نام
لوح سپاس مدیریت دانش 200000 ثبت نام
لوح سپاس صنعت نساجی 200000 ثبت نام
لوح سپاس مدیریت پروژه 250000 ثبت نام
لوح سپاس گردشگری 200000 ثبت نام
لوح سپاس مدیریت سلامت 200000 ثبت نام
لوح سپاس مدیریت استراتژیک 230000 ثبت نام
لوح سپاس مدیریت شایستگی 230000 ثبت نام
لوح سپاس رستوران داری 250000 ثبت نام
لوح سپاس تفکر در ارتباطات 200000 ثبت نام
لوح سپاس بین المللی محیط زیست 200000 ثبت نام
لوح سپاس جهانی انرژی 200000 ثبت نام
لوح سپاس مدیر کنترل کیفیت نمونه 200000 ثبت نام
لوح سپاس معمار نمونه 200000 ثبت نام
لوح سپاس پزشک نمونه 250000 ثبت نام
لوح سپاس پرستار نمونه 200000 ثبت نام
لوح سپاس مخترع نمونه 200000 ثبت نام
لوح سپاس تاجر نمونه 200000 ثبت نام
نام ایزو استاندراد قیمت (تومان)
لوح تقدیر صنعت چوب 300000 ثبت نام
لوح تقدیر صنعت حمل و نقل 300000 ثبت نام
لوح تقدیر قلم زرین نویسندگی 350000 ثبت نام
لوح تقدیر صنعت و معدن 300000 ثبت نام
لوح تقدیر کارآفرینان 330000 ثبت نام
لوح تقدیر صنعت مد و پوشاک 320000 ثبت نام
لوح تقدیر مدیریت دولتی نوین 350000 ثبت نام
لوح تقدیر مواد غذایی سالم 320000 ثبت نام
لوح تقدیر وب برتر 300000 ثبت نام
لوح تقدیر تجهیزات پزشکی 300000 ثبت نام
لوح تقدیر تفکر در ارتباطات 300000 ثبت نام
لوح تقدیر بین المللی محیط زیست سالم 300000 ثبت نام
لوح تقدیر مسئولیت پذیری اجتماعی 300000 ثبت نام
لوح تقدیر صنعت کشاورزی 300000 ثبت نام
لوح تقدیر آموزش برتر 300000 ثبت نام
لوح تقدیر استاد نمونه 300000 ثبت نام
لوح تقدیر راه سازی نمونه 300000 ثبت نام
لوح تقدیر رهبر برتر 300000 ثبت نام
لوح تقدیر صنعت تبلیغات 320000 ثبت نام
لوح تقدیر صنعت چاپ و نشر 300000 ثبت نام
لوح تقدیر غرفه نمایشگاهی برتر 300000 ثبت نام
لوح تقدیر مدیریت صداقت 300000 ثبت نام
لوح تقدیر مدیریت دانش 300000 ثبت نام
لوح تقدیر صنعت نساجی 300000 ثبت نام
لوح تقدیر مدیریت پروژه 350000 ثبت نام
لوح تقدیر گردشگری 300000 ثبت نام
لوح تقدیر جهانی انرژی 300000 ثبت نام
لوح تقدیر روانشناسی 330000 ثبت نام
لوح تقدیر مدیریت استراتژیک 330000 ثبت نام
لوح تقدیر مدیریت سلامت 300000 ثبت نام
لوح تقدیر مدیریت شایستگی 330000 ثبت نام
لوح تقدیر رستوران داری 300000 ثبت نام
لوح تقدیر مدیر کنترل کیفیت نمونه 300000 ثبت نام
لوح تقدیر کارمند نمونه 330000 ثبت نام
لوح تقدیر معمار نمونه 300000 ثبت نام
لوح تقدیر کارمند نمونه 330000 ثبت نام
لوح تقدیر پزشک نمونه 350000 ثبت نام
لوح تقدیر پرستار نمونه 300000 ثبت نام
لوح تقدیر مخترع نمونه 300000 ثبت نام
لوح تقدیر تاجر نمونه 300000 ثبت نام
نام ایزو استاندراد قیمت (تومان)
ایزو مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 505000 ثبت نام
ایزو مدیریت کیفیت صنعت خودروسازی ISO TS 16949:2009 525000 ثبت نام
ایزو مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015 505000 ثبت نام
ایزو مدیریت کیفیت در صنایع نفت،پتروشیمی و گاز طبیعی ISO /TS 29001:2009 525000 ثبت نام
گواهینامه HSE-MS HSE-MS 505000 ثبت نام
ایزو تجزیه تحلیل خطر ، کنترل و نقاط بحرانی HACCP 475000 ثبت نام
گواهینامه مدیریت یکپارچه (IMS) IMS 495000 ثبت نام
ایزو مدیریت تجهیزات پزشکی ISO 13485:2016 475000 ثبت نام
ایزو سنجش شکایت مشتری ISO 10002:2014 500000 ثبت نام
ایزو مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001:2013 475000 ثبت نام
ایزو بهای نام تجاری ISO 10668 :2010 475000 ثبت نام
ایزو سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000 : 2005 500000 ثبت نام
ایزو سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (2015) OHSAS 18001:2007 495000 ثبت نام
استاندارد تخصصی مدیریت ریسک سازمانی ISO 31000: 2009 475000 ثبت نام
ایزو ارزیابی و ارتقا منابع انسانی ISO 34000:2001 495000 ثبت نام
ایزو مدیریت ایمنی حمل و نقل جاده ای ISO 39001: 2012 475000 ثبت نام
ایزو الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی ISO 3834:2005 475000 ثبت نام
ایزو مدیریت کیفیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون ISO 17025: 2005 475000 ثبت نام
ایزو الزامات روابط مشترک کسب و کار ISO BS 11000:2005 475000 ثبت نام
ایزو مدیریت کیفیت و احراز صلاحیت در آزمایشگاه های پزشکی : ISO 15189: 2012 475000 ثبت نام
ایزو مدیریت برنامه های ممیزی ISO 19011:2011 475000 ثبت نام
ایزو ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001: 2016 475000 ثبت نام
ایزو مدیریت بازیافت کشتی ISO 30000:2009 475000 ثبت نام
ایزو مدیریت انرژی ISO 50001: 2011 475000 ثبت نام
ایزو سنجش رضایتمندی مشتری ISO 10004: 2012 495000 ثبت نام
ایزو مدیریت خدمات IT ISO 20000:2012 475000 ثبت نام
ایزو مدیریت کیفیت پروژه ها ISO 10006: 2003 475000 ثبت نام
ایزو مدیریت یکپارچه دارایی‌ها ISO 55000:2014 475000 ثبت نام
ایزو مدیریت مسئولیت پذیری اجتماعی ISO 26000: 2010 475000 ثبت نام
ایزو معیارهای عمومی سازمان های بازرسی کننده ISO 17020: 2012 475000 ثبت نام
ایزو مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ISO IWA 1:2005 475000 ثبت نام
ایزو الزامات زیست محیطی در نمای درونی ساختمان ISO 16817: 2012 475000 ثبت نام
ایزو مدیریت کیفیت هوا فضا AS/EN 9100 :1999 475000 ثبت نام
ایزو مدیریت تحقیق بازاری ISO 20252: 2012 475000 ثبت نام
ایزو مدیریت اطمینان و تضمین تولید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ISO 20815 :2008 475000 ثبت نام
ایزو مدیریت بهداشت محیطی و تجهیزات فرآوری غذایی و دارویی ISO GMP: 1999 490000 ثبت نام
ایزو ایمنی و سلامت مواد غذایی ISO SFBB :2015 505000 ثبت نام
ایزو مدیریت موثر فرآیند آموزش ISO 10015: 1999 475000 ثبت نام
ایزو مدیریت ریسک در تجهیزات پزشکی ISO 14971 :2012 475000 ثبت نام
ایزو نماد گرافیکی علائم ایمنی ISO 7010: 2003 475000 ثبت نام
ایزو مدیریت کیفیت محصولات آرایشی- بهداشتی ISO 22716: 2013 475000 ثبت نام
ایزو مدیریت ارزیابی انطباق بی طرفی ISO 17001 :2005 475000 ثبت نام
ایزو امنیت شبکه ISO 17799: 2005 475000 ثبت نام
ایزو مدیریت کیفیت آموزشی ISO IWA2: 2007 495000 ثبت نام
ایزو تداوم کسب و کار ISO BS25999 :2012 475000 ثبت نام
ایزو مدیریت راندمان انرژی GLOBAL GAP : 2016 495000 ثبت نام
نام ایزو استاندراد قیمت (تومان)
ایزو ویژه برای ارگان‌های دولتی ISO 9001+ IMS+ ISO 19011+ ISO 26000 1690000 ثبت نام
ایزو ویژه برای سازمان های صنعتی ISO TS/16949+ ISO 14001+ ISO TS/ 29001+ HSE-MS+ QS9000 2149000 ثبت نام
ایزو ویژه برای شرکت‌های پیمانکاری ISO 9001+ HSE-MS+ ISO 31000+ ISO 10004 1745000 ثبت نام
ایزو ویژه برای مراکز آموزشی ISO 10015+ ISO IWA1+IWA2 1265000 ثبت نام
ایزو ویژه برای شرکت‌های تولیدی ISO 14001+ HSE-MS+ ISO 10668 1344000 ثبت نام
ایزو ویژه برای شرکت‌های خدماتی ISO 10668+ ISO BS 1100+ ISO 100006+ ISO 22301 1720000 ثبت نام
ایزو ویژه برای بیمارستان‌ها ISO 14001+ ISO 15189+ ISO 13485+ ISO 45001 1725000 ثبت نام
ایزو ویژه برای آژانس‌های مسافرتی ISO 10002+ ISO 27001+ ISO 10013 1240000 ثبت نام
ایزو ویژه برای انتشارات‌ها ISO 9001+ ISO 10015+ISO 100004 1240000 ثبت نام
ایزو ویژه برای هتل‌ها IMS+ ISO 10002+ ISO GMP 1260000 ثبت نام
ایزو ویژه برای رستوران‌ها ISO 10002+ ISO 22000+ ISO GMP+ ISO SFBB 1717000 ثبت نام
ایزو ویژه برای سازمان‌های پزشکی ISO 13485+ ISO 15189+ ISO 14971 1240000 ثبت نام
ایزو ویژه برای شرکت‌های مواد غذایی IMS+ ISO 22000+ ISO 100004 1285000 ثبت نام
ایزو ویژه برای شرکت‌های عمران و معماری ISO 100006+ ISO 16817+ HSE-MS 1375000 ثبت نام
ایزو ویژه برای صنایع خودرو سازی HSE-MS+ ISO/TS 16949+ ISO 34000 1312000 ثبت نام
ایزو ویژه برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ISO/TS 29001+ OHSAS 18001+ ISO 20815 1278000 ثبت نام
ایزو ویژه برای تجهیزات هوا فضا AS/EN 91000+ ISO 31000 835000 ثبت نام
ایزو ویژه برای صنایع معدنی OHSAS 18001+ISO 14001 880000 ثبت نام
ایزو ویژه برای شرکت های فعال در حوزه IT و شبکه ISO 20000+ ISO 17799 835000 ثبت نام
ایزو ویژه سازمان های بازرسی فنی ISO 17020 +ISO 31000 910000 ثبت نام
ایزو ویژه برای دانشجویان ISO 9001+ISO BS 25999 887000 ثبت نام
ایزو ویژه برای شرکت های تبلیغاتی ISO 10004+ISO 20252 853000 ثبت نام
نام ایزو استاندراد قیمت (تومان)
گواهینامه CE اروپا CE اروپا 6000000 ثبت نام
نام ایزو استاندراد قیمت (تومان)
تندیس تجهیزات پزشکی 600000 ثبت نام
تندیس وب برتر 600000 ثبت نام
تندیس مواد غذایی سالم 620000 ثبت نام
تندیس مدیریت دولتی نوین 650000 ثبت نام
تندیس صنعت مد و پوشاک 600000 ثبت نام
تندیس کارآفرینان 630000 ثبت نام
تندیس قلم زرین نویسندگی 650000 ثبت نام
تندیس غرفه نمایشگاهی برتر 600000 ثبت نام
تندیس صنعت و معدن 630000 ثبت نام
تندیس صنعت حمل و نقل 600000 ثبت نام
تندیس صنعت چوب 600000 ثبت نام
تندیس صنعت چاپ و نشر 600000 ثبت نام
تندیس صنعت تبلیغات 630000 ثبت نام
تندیس رهبر برتر 600000 ثبت نام
تندیس راه سازی نمونه 600000 ثبت نام
تندیس آموزش برتر 600000 ثبت نام
تندیس استاد نمونه 600000 ثبت نام
تندیس مسئولیت پذیری اجتماعی 600000 ثبت نام
تندیس بین المللی محیط زیست سالم 600000 ثبت نام
تندیس مدیریت استراتژیک 600000 ثبت نام
تندیس صنعت کشاورزی 600000 ثبت نام
تندیس مدیریت شایستگی 630000 ثبت نام
تندیس رستوران داری 650000 ثبت نام
تندیس تفکر در ارتباطات 600000 ثبت نام
تندیس مدیریت صداقت 600000 ثبت نام
تندیس مدیریت دانش 600000 ثبت نام
تندیس صنعت نساجی 600000 ثبت نام
تندیس مدیریت پروژه 650000 ثبت نام
تندیس گردشگری 600000 ثبت نام
تندیس جهانی انرژی 600000 ثبت نام
تندیس روانشناس نمونه 630000 ثبت نام
تندیس مدیریت سلامت 600000 ثبت نام
تندیس مدیر کنترل کیفیت نمونه 600000 ثبت نام
تندیس کارمند نمونه 630000 ثبت نام
تندیس معمار نمونه 600000 ثبت نام
تندیس پزشک نمونه 650000 ثبت نام
تندیس پرستار نمونه 600000 ثبت نام
تندیس مخترع نمونه 600000 ثبت نام
تندیس تاجر نمونه 600000 ثبت نام
کاوش را در تلگرام دنبال کنید