مراحل ثبت اختراع بین المللی

مراحل ثبت اختراع

 

مراحل ثبت اختراع بین المللی

 
برای ثبت اختراع بین المللی فقط چند گام ساده فاصله دارید

گام اول :ثبت درخواست و تکمیل فرم اظهارنامه و ارسال آن به همراه اسکن عکس خود به کاوش از طریق ایمیل ………

گام دوم :واریز هزینه ثبت اختراع

گام سوم :بررسی مدارک و اختراع توسط کاوش و در صورت تایید ، ثبت اختراع و ارائه گواهینامه ثبت به شما

(شامل گواهینامه در 2 سایز A3 و A4 و یک کارت مربوط به ثبت اختراع)

منظور از ثبت اختراع ، انجام این مهم از طریق آکادمی بین المللی TNRS آمریکا می باشد و هدف ثبت اختراع در کشور جمهوری اسلامی ایران نمیباشد.

مراحل ثبت اختراع

نمونه گواهینامه ثبت اختراع بین المللی

در زیر میتوانید تصویر گواهینامه ثبت اختراع بین المللی اعطا شده توسط کاوش را مشاهده نمایید :

nemone-khedmat

نمونه فرم اظهارنامه

نمونه گواهینامه ثبت اختراع در سایز A4و A3

نمونه کارت ثبت اختراع

 

 

دنبال کننده کاوش در اینستاگرام باشید